#
Topper's List

    Class
Academic Year Rank S.E. T.E. B.E.
2010-11 First JADHAV VISHAL LAXMAN    
Second CHECHARE ARCHANA VIJAY    
Third JAIN PREMKUMAR SWARUPCHAND    
2011-12 First MATE SATYABHAMA SAMPAT SHETE POOJA RAJAN  
Second DUMBARE AKASH RAJESH SAWANT SMITA GOPAL  
Third NANAWARE GAURI BABURAO CHECHARE ARCHANA VIJAY  
2012-13 First WALUNJKAR PRIYANKA SUDHIR  MATE SATYABHAMA SAMPAT GHARAT SWAPNALI LADKU
Second DHUMAL SWAPNILI SHIVAJI HADAWALE RASHMI RAMDAS SHETE POOJA RAJAN
Third SALUNKHE PRIYANKA SHAMRAO DUMBARE AKASH RAJESH WABALE VICKRAM RAMESH
2013-14 First SWAMI NILESH SOMNATH JORI SAYLI PRADIP BORASE GAYATRI SANJAY
Second MAMIDISHETTY SANJAY  SALUNKHE PRIYANKA SHAMRAO PATHAK PUJA ANIL
Third ABHIJITH SIVARAJAN S PATIL KIRAN SANJAY MATE SATYABHAMA SAMPAT
2014-15 First AMIT SADASHIV PATIL MAHAJAN MEGHA SAHEBRAO NIKAM ASHWANI SURESH
Second WAGH ABHISHEK DILIP LAWARE PALLAVI RAOSAEHB PARDESHI SWEETY DIPAKSINH
Third CHAUDHARI RUPALI BALASAHEB SWAMI NILESH SOMNATH GADEKAR DIKSHA AVINASH
2015-16 First ROHIT KUMAR SINGH WALHEKAR VARSHA DATTATRAY MAHAJAN MEGHA SAHEBRAO
Second RASAL SANJOG RAMCHANDRA AMIT SADASHIV PATIL CHAUDHARI TEJASVINI PRAMOD
Third GADE ANURADHA VISHVAMBAR PATHARE SUPRIYA GULAB LAWARE PALLAVI RAOSAHEB