#
News & Events

शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अवसरीचे weight lifting स्पर्धेत यश

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आयोजित आंतरमहाविद्यालीन वेटलिफटींग ( मुले ) स्पर्धेत शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालय अवसरी येथील व्दितीय विजेते पदाचा मान कु. कांबळे प्रमोद याने पटकाविला. इंद्रायणी महाविद्यालय, तळेगाव येथे पार पडलेल्या आंतरमहाविद्यालीन पुणे विद्यापीठ स्पर्धेत महाविद्यालयातील प्रतिनिधित्व कु. कांबळे प्रमोद याने केले. कु. कांबळे प्रमोद याने व्दितीय क्रमांक पटकावित विद्यापीठ संघात स्थान मिळविले. तसेच तद्नंतर दि. २८ व २९ सप्टे. २०१७ रोजी सी. डी. जैन महाविद्यालय, श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर येथे पार पडलेल्या आंतरविभागीय वेटलिफटींग ( मुले ) स्पर्धेत कु. कांबळे प्रमोद याने सर्वसाधरण तृतीय विजेते पदाचा मान पटकाविला. स्पर्धेत सहभागी कु. कांबळे प्रमोद याचे महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ.अविनाश पंत यांनी अभिनंदन केले. संघाचे व्यवस्थापक श्रीमती खरात ए. एस. होते या यशात जिमखाना प्रमुख डॉ.एन.पी.फुटाणे, श्री.एस.डी.पाटील, श्री. थोरात एस.बी., श्रीमती.एस.बी.मोरडे यांचा सहभाग होता. आंबेगाव तालुका व परिसरातून सहभागी संघाचे कौतुक होत आहे.